Over De Kogge

Onze naam

kogge

Onze naam heeft een historische betekenis. Een kogge is een middeleeuws schip, dat in de gouden eeuw regelmatig IJlst bezocht om zijn handelswaar te laden of te lossen. De Kogge van nu laat uw kind meevaren op weg naar het voortgezet onderwijs. De bemanning bestaat uit enthousiaste en ervaren...

Meer over 'Onze naam'

Onze school

Top2

Onderwijs dat meegroeit!
De Kogge is een school met ongeveer 130 leerlingen en we besteden veel aandacht en zorg aan kinderen. Er is een plezierige sfeer, waarin kinderen zich veilig voelen en zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen op verstandelijk, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch...

Meer over 'Onze school'

Dalton onderwijs

ontdekken

Op weg naar Dalton onderwijs

De Kogge is op weg om Daltonschool te worden. Begin 2017 is het team gestart met de Dalton opleiding en in het najaar van 2019 hopen we de officiƫle licentie te krijgen van de Nederlands Dalton Vereniging.

In dit filmpje wordt duidelijk hoe kinderen op een...

Meer over 'Dalton onderwijs'

Missie & Visie

kompas2

De Kogge is onderdeel van onderwijsteam 6, waar ook De Blinker in Bolsward en It Hazzeleger in Balk onderdeel van zijn.

De Kogge is een openbare school. Onze school is een ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende achtergronden en culturen. We vinden het op school...

Meer over 'Missie & Visie'

Kanjertraining

296688 23329 groot1

De Kogge volgt in december 2015 de Kanjertraining en wordt daarmee een Kanjerschool.

Wat is De Kanjertraining?
De Kanjertraining is een methode voor sociaal-emotionele vorming. De methode bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht geeft. De Kanjertraining is...

Meer over 'Kanjertraining'